Najnowocześniejsze technologie wentylacji powietrza

OCHRONA ŚRODOWISKA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Czytaj więcej

CERTYFIKATY I ATESTY

SFM otrzymuje najnowszy Ceryfikat ISO 9001;14001 Certyfikat gwarantuje naszym klientom przejrzyste warunki współpracy, jednolite procedury oraz najwyższą jakość. Nasze filtry i produkty posiadają niezbędne atesty przyznawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny oraz inne ośrodki badawcze specjalizujące się w działalności naukowej poświęconej filtracji powietrza.

Czytaj więcej

NORMY I BADANIA

Komisja Europejska stale wprowadza nowe standardy oczyszczania powietrza. Firma SFM Filtry w odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przez rynek, jednostki rządowe oraz pozarządowe ciągle sięga po nowe technologie i udoskonala swoje produkty. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, wysokiej jakości materiałów filtracyjnych gwarantujemy spełnienie norm obowiązujących na terenie naszego kraju oraz Europy

Czytaj więcej

BIBLIOTEKA TECHNICZNA

Podczas projektowania układów filtrów powietrza, w celu właściwego doboru klas filtrów i rodzajów materiałów filtracyjnych, niezbędna jest specjalistyczna wiedza. W bibliotece technicznej znajdziecie Państwo podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny filtracji powietrza, które pomogą lepiej zrozumieć zagadnienia filtracji i specyfikę naszych produktów.

Czytaj więcej

Normy i badania

 • Metody badań filtrów powietrza

  Podział filtrów powietrza na klasy jakości dokonywany jest na podstawie wielkości skuteczności filtracji (lub współczynnika przeskoku - w przypadku filtrów wysokoskutecznych) określanej przy użyciu odpowiedniej dla danej klasy filtrów metody pomiarowej oraz właściwego aerozolu testowego. Pomiary te przeprowadzane są w wyspecjalizowanych ośrodkach badawczych. Na ich podstawie producent filtrów otrzymuje charakterystykę filtru, zawierającą wartości wszystkich niezbędnych parametrów filtracyjnych.
 • Testowanie filtrów powietrza

  Dla wartości znamionowych i specyfikacji filtrów powietrza, ich pogrupowanie w różne klasy filtrów okazało się być korzystne w Europie. Klasyfikacja, tj. przydział do znormalizowanych klas filtrów dokonywany jest na podstawie efektywności filtra wg obowiązujących w Europie norm. Procedury testowe służące do tego celu są znormalizowane dla filtrów przeciwpyłowych wstępnego i dokładnego oczyszczania w EN 779, a dla filtrów HEPA i ULPA, w EN 1822.
 • Wprowadzenie do normy EN779:2002

  W roku 2002, Europejski komitet ds. normalizacji, Komitet techniczny 195, Grupa robocza 1 (CEN/TC195-WG1) ustanowił nową normę dla filtrów ogólnej wentylacji. Norma ta o symbolu EN779:2002 zastąpi istniejącą EN779:1993. Kraje członkowskie CEN* zobowiązane są do wydania własnych krajowych wersji tej normy w zakresie istniejących programów roboczych swoich własnych organizacji ds. normalizacji. Procedury opisane w tej normie opracowany zostały na podstawie przedstawionych w EN779:1993 i Euroevent 4/9:1997. Zachowana został podstawowa konstrukcja stanowiska do prób przedstawiona w EN779:1993 z wyjątkiem wyposażenia do badania nieprzezroczystości aerozoli atmosferycznych „punkt pyłu”. Zamiast tego, w przekroju poprzecznym kanału, przed testowanym filtrem, rozpraszany ma być równo aerozol DEHS (lubodpowiednik). Reprezentacyjne próbki pobierane przed i za filtrem analizowane są za pomocą optycznego licznika cząsteczek (OPC) dla przedstawienia danych dotyczących skuteczności odfiltrowywania wielkości cząsteczek przez filtr.
 • Wprowadzenie nowej normy europejskiej EN1822

  Niniejszy dokument opisuje poprzedni stan różnych norm krajowych, na podstawie różnych kryteriów, dla potrzeb testowania skuteczności filtrów HEPA i ULPA. Rosnące zapotrzebowanie ze strony nowych sektorów takich jak branża mikroelektroniki, ale również przemysłu farmaceutycznego i biotechnologii, w połączeniu z ulepszoną technologią dotyczącą oznaczania cząstek, spowodowała potrzebę ustalenia nowej normy.
 • Nowa norma PN-EN 1822-1:2009

  Europejskę normę EN 1822-1:2009 stosuje się do wysokoskutecznych i bardzo niskiej penetracji filtrów powietrza używanych w zakresie wentylacji i kondycjonowania powietrza oraz powietrza do procesów technologicznych np. do czystych pomieszczeń albo w przemyśle farmaceutycznym. Ustanawia ona procedurę określenia skuteczności filtra na podstawie metody zliczania cząsteczek używając płynno- (alternatywnie stało-) cząsteczkowych aerozoli testowych i pozwala na zestandaryzowaną klasyfikację tych filtrów w wymiarze ich skuteczności lokalnej i całkowitej.
 • Nowa norma PN-EN 779:2012

  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych

 

Kontakt

SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o.

05-830 Stara Wieś gm. Nadarzyn
ul. Grodziska 45

email: info@sfm.pl
tel. +48 227395200
fax +48 227395201
fax dział handlowy +48 227395202

Obsługuje województwa:
mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie


 

SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. informuje, że dysponuje amerykańskim urządzeniem do pomiaru jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Pomiary wykonywane są wg najnowszej normy określania czystości powietrza ISO 16890 (która zastąpi niebawem dotychczasową normę EN 779/2012).
Dla klientów firmy SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. pomiary wykonywane są bezpłatnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem handlowym (tel. 22 739 52 00)
Toggle Bar

Biuro handlowe w Gdańsku

Kamila Kiełt

80-217 Gdańsk, ul. Kręta 43A

tel. +48 723727238

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 

Obsługuje województwa: 

zachodniopomorskie, pomorskie,

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Biuro handlowe w Sosnowcu

ul. Generała Mariusza Zaruskiego 3B

41-219 Sosnowiec

tel. +48 322903760 

fax +48 322903761 

 

Obsługuje województwa: śląskie, dolnośląskie,

opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie 

Biuro handlowe w Poznaniu

 Beata Sztul-Konieczna
 tel. +48 723727260

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 
Obsługuje województwa: wielkopolskie, lubuskie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok