Najnowocześniejsze technologie wentylacji powietrza

OCHRONA ŚRODOWISKA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Czytaj więcej

CERTYFIKATY I ATESTY

SFM otrzymuje najnowszy Ceryfikat ISO 9001;14001 Certyfikat gwarantuje naszym klientom przejrzyste warunki współpracy, jednolite procedury oraz najwyższą jakość. Nasze filtry i produkty posiadają niezbędne atesty przyznawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny oraz inne ośrodki badawcze specjalizujące się w działalności naukowej poświęconej filtracji powietrza.

Czytaj więcej

NORMY I BADANIA

Komisja Europejska stale wprowadza nowe standardy oczyszczania powietrza. Firma SFM Filtry w odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przez rynek, jednostki rządowe oraz pozarządowe ciągle sięga po nowe technologie i udoskonala swoje produkty. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, wysokiej jakości materiałów filtracyjnych gwarantujemy spełnienie norm obowiązujących na terenie naszego kraju oraz Europy

Czytaj więcej

BIBLIOTEKA TECHNICZNA

Podczas projektowania układów filtrów powietrza, w celu właściwego doboru klas filtrów i rodzajów materiałów filtracyjnych, niezbędna jest specjalistyczna wiedza. W bibliotece technicznej znajdziecie Państwo podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny filtracji powietrza, które pomogą lepiej zrozumieć zagadnienia filtracji i specyfikę naszych produktów.

Czytaj więcej

System Zarządzania Środowiskowego - ISO 14001

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Działania prośrodowiskowe są ukierunkowane przede wszystkim na: oszczędność surowców naturalnych oraz energii potrzebnej do wyprodukowania wyrobu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, racjonalną gospodarkę odpadami. Ponadto firma ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje procedurę – Gotowość i reagowanie na awarię, w celu identyfikowania oraz reagowania na możliwe sytuacje niebezpieczne i awarie, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Wszelkie zakupy towarów i usług realizowane są przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA:

Kierując się w swojej działalności produkcyjnej zasadą zrównoważonego rozwoju przemysłu, firma zobowiązana jest do stosowania strategii zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. Dążenie do ciągłego doskonalenia oraz stałego obniżania uciążliwości środowiskowej, przy równoczesnym spełnianiu wymogów prawa ochrony środowiska mających zastosowanie do miejsca i rodzaju prowadzonej działalności, jest podstawą założeń polityki środowiskowej spółki SFM Filtry.

Niniejsza polityka stanowiąc ramy do ustalenia celów i zadań środowiskowych pozwala skoncentrować działania w szczególności na:
  • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń,
  • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb i możliwości,
  • doskonaleniu wiedzy i zachowań pracowników, w celu ukształtowania ich odpowiedzialności za ochronę środowiska,
  • stosowaniu najlepszych dostępnych technologii w planowaniu rozwoju firmy,
  • zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadami,
  • tworzeniu pozytywnego wizerunku poprzez prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o wpływie działalności produkcyjnej na środowisko.

Polityka środowiskowa jest dostępna dla wszystkich pracowników i zainteresowanych stron. Za realizację niniejszej polityki odpowiada Zarząd oraz kierownictwo firmy.

Działalność SFM Filtry na rzecz ochrony środowiska zaowocowała uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 potwierdzającego normę zarządzania środowiskowego. W związku z tym firma w zaplanowanych okresach czasu przeprowadza audity wewnętrzne mające potwierdzić, że system zarządzania środowiskowego jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Wdrożenie zarządzania środowiskowego ISO14001 oraz zarządzania jakością ISO9001 potwierdza wysoką jakość wytwarzanych produktów przy zachowaniu wszelkich norm i umacnia firmę SFM Filtry na pozycji lidera w swojej branży.
 

Kontakt

SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o.

05-830 Stara Wieś gm. Nadarzyn
ul. Grodziska 45

email: info@sfm.pl
tel. +48 227395200
fax +48 227395201
fax dział handlowy +48 227395202

Obsługuje województwa:
mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie


 

SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. informuje, że dysponuje amerykańskim urządzeniem do pomiaru jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Pomiary wykonywane są wg najnowszej normy określania czystości powietrza ISO 16890 (która zastąpi niebawem dotychczasową normę EN 779/2012).
Dla klientów firmy SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. pomiary wykonywane są bezpłatnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem handlowym (tel. 22 739 52 00)
Toggle Bar

Biuro handlowe w Gdańsku

Kamila Kiełt

80-217 Gdańsk, ul. Kręta 43A

tel. +48 723727238

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 

Obsługuje województwa: 

zachodniopomorskie, pomorskie,

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Biuro handlowe w Sosnowcu

ul. Generała Mariusza Zaruskiego 3B

41-219 Sosnowiec

tel. +48 322903760 

fax +48 322903761 

 

Obsługuje województwa: śląskie, dolnośląskie,

opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie 

Biuro handlowe w Poznaniu

 Beata Sztul-Konieczna
 tel. +48 723727260

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 
Obsługuje województwa: wielkopolskie, lubuskie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok