Norma ta określa minimalną  ilość zatrzymanych cząsteczek 0,4 /Minimum Efficiency/  w procentach i wynosi:
F7 ≥ 35%
F8 ≥ 50%
F9 ≥ 70%
Przekroczenie tych progów określa takie filtry jako niesprawne i nie dopuszcza się ich do sprzedaży i eksploatacji
w centralach HVAC. Firmy produkujące filtry powietrza winny zagwarantować odpowiednią jakość materiałów filtracyjnych  poprzez ich zakup ze sprawdzonych źródeł tj. od producentów legitymujących się atestami spełniającymi wymogi normy EN 779 : 2012 r.

Dodatkowym wymogiem wprowadzonym i obowiązującym od 2016 r. jest efektywność energetyczna filtra, która jest określana klasami od A+ do G. Wartość energetyczna to pobrana ilość energii potrzebna do pokonania oporu powietrza przez filtr mierzona w kWh. Im mniejsza ilość energii pobranej przy przepływie powietrza przez filtr tym wyższa klasa energetyczna (oszczędność energii) – najwyższa i najlepsza klasa to A+.

Obliczono, iż w ogólnym bilansie energetycznym urządzenia
klimatyzacyjno-wentylacyjnego  30% zużytej energii przypada na filtry.

Wyliczono, że wzrost oporu przepływu powietrza o 1Pa przekłada się na dodatkowy koszt energii w wysokości 1€. Chodzi o to, aby filtry przez cały czas pracy aż do przekroczenia parametru krańcowego tj. ca 300/350Pa
miały jak najniższe opory przepływu.

Producenci chcąc sprostać tym wymaganiom ładują materiały F7-F9 ładunkami elektrostatycznymi co w konsekwencji podwyższa ich skuteczność filtracji. Jednak po dwóch tygodniach sprawność filtra spada z 50-60% do 10%. To powoduje wzrost oporu przepływu powietrza na filtrze, a tym
samym zwielokrotnia zapotrzebowanie na energię
elektryczną. W tej sytuacji rozwiązaniem jest materiał syntetyczny nie naładowany elektrostatycznie, który charakteryzuje się niskim oporem i nie rozładowuje się podczas jego użytkowania.

Takie materiały, a tym samym filtry posiada w swojej ofercie firma SFM Filtry Łuczak. Materiał NanoWave amerykańskiej firmy Hollingsworth&Vose produkowany w klasach M6, F7, F8, F9 jest stosowany od trzech lat w SFM. Filtry produkowane z tych materiałów pracują już w kraju (zakłady elektroniczne, przemysł samochodowy, zakłady farmaceutyczne) a także popularne stały się w Europie.
Korzyści z zastosowania tych filtrów: wydłużenie czasu pracy filtrów o 50% a tym samym zmniejszenie ilości wymian w roku (oszczędność z tytułu przestojów a także kosztów wymiany) oszczędność w zużyciu energii elektrycznej,  filtry te posiadają najwyższą klasę energetyczną A+
 
Należy podkreślić, iż filtry te spełniają wszystkie wymogi normy EN 779:2012 r.