SFM Filtry Łuczak od kilkunastu lat produkuje filtry Nanowave ze specjalnej, energooszczędnej włókniny Nanowave. Jego włókna powstały z polipropylenu, a dzięki specjalnej konstrukcji i zróżnicowanej grubości włókien ma 3 –krotną chłonność pyłową. Zanim jednak klienci podjęli decyzję zakupową filtrów Nanowave, wielu z nich zdecydowało się sprawdzić powyższe właściwości. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na wydłużony czas pracy filtrów Nanowave w stosunku do zwykłych filtrów syntetycznych, czas trwania testów to okres min. 1 roku.

Badania filtrów przeprowadził m.in. jeden z największych warszawskich szpitali klinicznych, w którym pierwotnie pracowały filtry syntetyczne, kieszeniowe w klasie M5, F7 i F9, które zastąpiono na czas badania filtrami kieszeniowymi Nanowave w tych samych klasach i wymiarach. W okresie trwania eksperymentu ilość wymian filtrów w niektórych centralach zmniejszyła się z 4 do 1 a nawet z 9 do 1 co pozwoliło zaoszczędzić łącznie 550 szt. filtrów, ponieważ filtrów Nanowave zużyto 130 szt. a zwykłych filtrów w poprzednim okresie zużyto 680 szt.. W czasie testu zużycie energii central wentylacyjnych po zastosowaniu filtrów Nanowave wyniosło: 36561KWh, gdzie w adekwatnym czasie stosowania zwykłych filtrów syntetycznych, wynosiło 77053KWh. „Zastosowanie filtrów Nanowave w centralach wentylacyjnych obiektu szpitala, pozwoliło na potwierdzenie ich wysokich parametrów pracy. Filtry Nanowave charakteryzują się wysoką energooszczędnością wynikająca z niskich oporów przepływu powietrza przez materiał filtra oraz długim okresem ich użytkowania związanym ze zwielokrotnieniem powierzchni filtracji w materiale filtra, powodując zwiększoną akumulacyjność wychwytywanych zanieczyszczeń. Powyższe pozwoliło osiągnąć znaczącą redukcję kosztów utrzymania instalacji wentylacyjno –klimatyzacyjnej, co było bezpośrednio związane z zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej oraz zredukowaną częstotliwością wymiany omawianych filtrów ”, jak napisał klient w liście referencyjnym po zakończeniu eksperymentu. 

Drugim godnym uwagi był test wykonany przez jednego z największych polskich producentów mleczarskich, ze względu na najwyższe standardy obowiązujące w branży spożywczej. Ustalono, że w trakcie 12 miesięcy użytkowania filtry Nanowave stale utrzymywały najwyższe właściwości filtracyjne: potwierdzona skuteczność początkowa dla centrali testowej X dla cząstek ePM2,5 to 86% a dla ePM1 to 78% natomiast dla centrali testowej Y skuteczność początkowa dla ePM2,5 to 96% a dla ePM1 to 95%, gdzie stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu na zewnątrz osiągały dla cząstek ePM2,5 – 21,mikrog/m3 a dla ePM1 – 6mikrog/m3. Po roku użytkowania filtry Nanowave z centrali X straciły efektywność o 1% dla ePM1 i 2,6% dla ePM2,5 natomiast z centrali Y, straciły efektywność 3% dla ePM1 i 20,2% dla ePM2,5. Dłuższa żywotność filtrów Nanowave ograniczyła dwukrotnie ilość wymian filtrów.


W obu przypadkach mamy do czynienia z restrykcyjnymi wymogami jakości powietrza, bo zarówno szpital jako placówka medyczna podlega przepisom o sterylności w pomieszczeniach, zwłaszcza w salach operacyjnych, jak i zakład mleczarski, produkujący żywność, obwarowany jest wymogami jakościowymi choćby takimi jak HACAP. Oznacza to, że w badanych obiektach klienci oczekiwali najwyższej jakości filtracji powietrza, stawiając wysokie wymagania wobec filtrów Nanowave. Wyniki testów, które zostały opisane w stosownych raportach (na podstawie zapisów z opomiarowanych central), potwierdzające energooszczędność i dłuższą żywotność filtrów zmniejszającą ilość odpadów do utylizacji, ostatecznie przekonały klientów do wyboru filtrów Nanowave.