W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, SFM Filtry Łuczak otrzymało Certyfikat Gwarancji
Pochodzenia (CGP) dla wyprodukowanej zielonej energii. CGP jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym, że produkcja naszej zielonej energii została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Certyfikat ten jest ważnym krokiem na drodze do przyspieszenia transformacji energetycznej w Polsce i na świecie, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. SFM Filtry Łuczak dąży do stworzenia przyszłości, w której zielona energia będzie dostępna dla wszystkich, a korzystanie z niej będzie łatwe i opłacalne dla naszych klientów. Dlatego też kontynuujemy nasze inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii i zachęcamy innych przedsiębiorców do podjęcia podobnych działań. Jesteśmy dumni, że jako firma jesteśmy częścią tej transformacji i wprowadzamy pozytywne zmiany dla środowiska naturalnego i dla ludzi.