SFM Filtry Łuczak od zawsze stawia sobie za cel ochronę zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, dlatego od 2015 roku aktywnie działa w ramach programu „Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Plan ten, który został zatwierdzony przez przywódców krajów ONZ, składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 działań, które mają być realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, a także obywateli.

SFM Filtry Łuczak od dawna w swojej polityce i działaniach kładzie nacisk na ekologiczne rozwiązania, zrównoważoną konsumpcję i produkcję, a także na poszanowanie i ochronę praw pracowników i klientów. Dzięki temu firma otrzymała certyfikaty ISO 1900 oraz środowiskowego ISO 14000. Obecnie SFM Filtry Łuczak opracowuje nowe inicjatywy, które pozwolą branży, partnerom biznesowym, mediom i środowiskom naukowym działać wspólnie w celu przyczynienia się do „Przekształcenia naszego świata na lepszy”.
W ramach programu „Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”, SFM Filtry Łuczak szczególnie skupia się na realizacji celów związanych z:

• zdrowiem i dobrej kondycji ludzi (SDG nr 3),

• czystą energią i ekologicznym rozwojem (SDG nr 7),

• godnymi warunkami pracy i wzrostem gospodarczym (SDG nr 8),

• zrównoważoną konsumpcją i produkcją (SDG nr 12).

Działania podejmowane przez SFM Filtry Łuczak w ramach tych celów, takie jak produkcja zielonej energii, stosowanie ekologicznych rozwiązań w produkcji, dbanie o dobre warunki pracy dla pracowników czy dostarczanie klientom produktów zgodnych z zasadami zrównoważonej konsumpcji, mają na celu przyczynienie się do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata.