Firma SFM Filtry Łuczak  Sp. z o.o  oferuje badanie porównawcze jakości powietrza w pomieszczeniach Klientów wg. obowiązujących polskich norm. Dla Klientów, którzy zamówią nasze filtry badanie porównawcze przed i po zainstalowaniu naszych filtrów jest bezpłatne.